ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

館 會 華 中 可 地 滿 大 拿 加 CHINESE ASSOCIATION of MONTREAL INC. L’ASSOCIATION CHINOISE de MONTRÉAL INC.

Τρίτη, 16 Ιούνιος 2015

Thank You For AETERNA funeral complex division MAISON AARON’s Sponsorship of Ancestral Ceremony 2015 – As this year was the 20th anniversary, we were very fortunate to not only be blessed with a beautiful day, but received many accolades within the Chinese community for maintaining this traditional ceremony. Bryant Chang 張廣存