ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διευθέτηση τελετής εκ των προτέρων

Pré-arrangements funéraires | complexe funéraire Aeterna

ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

Οι ρυθμίσεις ή ρυθμίσεις τελετών είναι επίσης γνωστές ως υπηρεσίες προγραμματισμού εκ των προτέρων. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων είναι ο σχεδιασμός νεκρώσιμων τελετών πριν προκύψει η ανάγκη. Προγραμματίζοντας εκ των προτέρων, επιλέγετε τις προτιμήσεις σας ως προς το είδος της νεκρώσιμης ακολουθίας και τελετής, φέρετρου ή τεφροδόχου, και άλλες λεπτομέρειες ώστε να μη χρειαστεί να πάρουν αυτές τις αποφάσεις τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και φυσικά, οι υπηρεσίες προγραμματισμού εκ των προτέρων διευθετούνται και τα ποσά διακανονίζονται σε καταπίστευμα.

ΕΝΑΣ ΩΡΑΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ!

ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ

Γιατί να προγραμματίσετε εκ των προτέρων τη δική σας τελετή?

Τόσο απλά όσο και με απόλυτη ασφάλεια, η έγκαιρη διευθέτηση σας επιτρέπει να εκφράσετε τις επιθυμίες σας εκ των προτέρων, επιλέγοντας τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν και όλα τα σχετικά με αυτό θέματα. Οι λόγοι είναι διαφορετικοί για κάθε άνθρωπο, εδώ είναι μερικοί από αυτούς:

Εσωτερική γαλήνη

Για τη δική σας εσωτερική γαλήνη, ο προγραμματισμός εκ των προτέρων θα διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες της τελετής και ο προϋπολογισμός συνάδουν με τις επιθυμίες και τις αξίες σας.

Για τα αγαπημένα σας πρόσωπα

Ο προγραμματισμός τελετής εκ των προτέρων παρέχει υποστήριξη στην οικογένειά σας και απαλλάσσει τα αγαπημένα σας πρόσωπα από την ανάγκη να πάρουν δύσκολες αποφάσεις εν ώρα συναισθηματικής πίεσης.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ

Οι υπηρεσίες προκαταρκτικού προγραμματισμού σας προστατεύουν από την αύξηση του κόστους ζωής καθορίζοντας εκ των προτέρων το κόστος που σχετίζεται με τις υπηρεσίες της τελετής. Επιπλέον, δεν δικαιούνται όλοι την αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου από τον Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του Quebec, που περιορίζεται στα $2.500 το μέγιστο.

Εύκολο Σχέδιο Δόσεων

Οι προγραμματισμένες εκ των προτέρων υπηρεσίες τελετής μπορούν να πληρωθούν εξ ολοκλήρου εκ των προτέρων, ή οι δόσεις μπορούν να εκταθούν στο χρόνο σύμφωνα με του όρους αποπληρωμής που σας εξυπηρετούν, από μερικούς μήνες μέχρι μερικά χρόνια.

Ο Νόμος Σας Προστατεύει

Ο εκ των προτέρων προγραμματισμός ελέγχεται από το αντίστοιχο Καταστατικό για τις υπηρεσίες τελετών και ταφής. Αυτή η νομοθεσία, σε ισχύ από την 1η Μαΐου 1988, εφαρμόζεται από το Γραφείο Προστασίας τους Καταναλωτή.

Στο ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΟΙΚΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ÆTERNA και ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΥ AARON, τα χρήματά σας κατατίθενται σε καταπίστευμα όπως προβλέπεται από το νόμο.

ΔΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ

Μια προσωπική επιλογή

Αφιερώστε χρόνο στο να σχεδιάσετε τη δική σας εορτή της ζωής και αναμνηστική τελετή σε μία ή δύο μέρες, αυτό είναι σημαντική απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα: 514 228-1888/χωρίς χρέωση (Καναδάς) 1 877 299-1889
bouton-renseignement-Grec

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Corporation des thanatologues du Québec πατώντας εδώ