ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επαγγελματικές προοπτικές

Carrieres | complexe funéraire Aeterna

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε σε εμάς? Παρακαλούμε υποβάλλετε το βιογραφικό σας στο ÆTERNA μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ  :

Η αίτηση θα γίνει αποδεκτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή του ταχυδρομείου του Καναδά :

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΟΙΚΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ÆTERNA

Υπ’ όψιν: Ανθρώπινο Δυναμικό

55, rue Gince
Montréal (St-Laurent), Quebec
CANADA
H4N 1J7