ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Régie des rentes du Québec

ΣΥΝΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ QUEBEC

Εάν το εκλιπόν πρόσωπο έκανε εισφορές στο Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του Quebec (εισφορές που αφαιρέθηκαν από τον εργοδότη κατά τη διάρκεια της εργασίας του) για έναν αριθμό ετών, μπορεί να δοθεί αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου. Το μέγιστο ποσό είναι $2.500 (ίδιο από την 1η Οκτωβρίου 1999). Βασικά, η αποζημίωση πληρώνεται με έναν από τους δύο τρόπους: είτε μέσω επιστροφής χρημάτων στο πρόσωπο που πλήρωσε τον οίκο τελετών (το RRQ θα στείλει επιταγή) ή στην κληρονομιά μετά την πάροδο 60 ημερών. Επιπλέον, είναι πιθανό άλλες αποζημιώσεις να πληρωθούν σε εσάς μετά το θάνατο, όπως η σύνταξη του/της ζώντος/ζώσης συζύγου και/ή των ορφανών τέκνων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του  Régie des rentes du Québec.

Service Canada

PΣΥΝΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

Υπάρχει το δικαίωμα να δοθεί στην κληρονομιά η επιταγή σύνταξης του μήνα κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Service Canada

Ministère de l'Emploi et Solidarité sociale

QUÉBEC – ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αυτή η αποζημίωση είναι η τελευταία εναλλακτική λύση. Είναι πληρωτέα μόνο εάν δεν υπάρχει άλλη πηγή προσφυγής, η οποία θα πληρώσει το μέγιστο $2500 (από την 1η Οκτωβρίου 1999) για έξοδα τελετής. Οι προϋποθέσεις υποψηφιότητας είναι αυστηρές και η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να μην πληρώσει ολόκληρο το ποσό εάν πιστεύει ότι τα εκλιπόντα πρόσωπα είχαν τα μέσα να πληρώσουν. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Quebec

ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Εξαρτωμένων των συνθηκών, μπορεί να δικαιούστε άλλες πληρωμές και υπηρεσίες.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η CSST (Επιτροπή για την Υγεία και την Ασφάλεια του Quebec) μπορεί να πληρώσει μια αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου και/ή αποζημίωση στους νόμιμους κληρονόμους (σύζυγο, παιδιά ή γονείς – μητέρα, πατέρα, αδελφούς ή αδελφές) όταν ένα πρόσωπο πεθάνει ως αποτέλεσμα ατυχήματος ή ασθενείας σχετιζόμενων με το χώρο εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα Commission de la santé et de la sécurité du travail

SAAQ

Ασφαλιστική εταιρεία αυτοκινήτων του Quebec (SAAQ)

H SAAQ μπορεί να πληρώσει μια αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου και/ή αποζημίωση στους νόμιμους κληρονόμους (σύζυγο, παιδιά ή γονείς – μητέρα, πατέρα, αδελφούς ή αδελφές) όταν ένα πρόσωπο πεθάνει ως αποτέλεσμα ενός αυτοκινητιστικού ατυχήματος (οδηγός, επιβάτης ή πεζός). Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα Société de l’assurance automobile du Québec

Πράξη Αποζημίωσης για Θύματα Εγκληματικής Πράξης

Μερικές αποζημιώσεις σε περίπτωση θανάτου μπορούν να ζητηθούν από την IVAC (Indemnisation des victimes d’actes criminels) όταν επέλθει θάνατος κατά τη διάρκεια μιας ενέργειας προς το κοινό όφελος ή ως αποτέλεσμα μιας εγκληματικής πράξης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα Indemnisation des victimes d’actes criminels.

Vétérans

βετερανοι και ανδρεσ των ενοπλων δυναμεων

Το Τμήμα Βετεράνων ή το Τμήμα Εθνικής Άμυνας μπορεί να διευθετήσει την τελετή για βετεράνους και στρατιωτικό προσωπικό. Το δικαίωμα υποψηφιότητας είναι αυστηρό. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στις ιστοσελίδες αυτού του τμήματος.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ταξιδιωτική ασφάλεια μπορεί να είναι μέρος μιας συλλογικής ασφάλειας της εργασίας, η οποία μπορεί να αγοραστεί για διακοπές (παράδειγμα: Blue Cross, CAA κλπ) ή ασφάλεια που παρέχεται από πιστωτικές κάρτες σε περίπτωση θανάτου εν ώρα ταξιδιού. Επίσης, υπάρχουν αποζημιώσεις σε περίπτωση κυνηγετικών ατυχημάτων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

Εάν υπάρχει συμβόλαιο ασφάλειας ζωής για τον εκλιπόντα, οι δικαιούχοι δικαιούνται να λάβουν, είτε ατομικά είτε ως μέρος της κληρονομιάς, αποζημίωση για αυτό το συμβόλαιο ασφάλειας. Είναι απαραίτητο πρώτα να διαβαστεί προσεκτικά το συμβόλαιο, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι όροι είναι εφαρμόσιμοι. Όταν κάνετε σχεδιασμό κληρονομιάς, είναι σημαντικό να θυμηθείτε να ορίσετε έναν ή περισσότερους δικαιούχους, καθώς και νόμιμους κληρονόμους στο συμβόλαιο ασφάλειας.