ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Prestationsdedeces

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Με σκοπό να παρέχει οικονομική βοήθεια σε περίπτωση θανάτου, η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ορισμένα προγράμματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το δικαίωμα αυτής της αποζημίωσης εξαρτάται από έναν αριθμό παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων του εκλιπόντος.

Η αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή η οικονομική βοήθεια πρέπει να ζητηθεί από τον πελάτη. Η απόκτηση αυτής της αποζημίωσης βασίζεται στην πλήρωση συγκεκριμένων παραμέτρων, δε χορηγείται αυτομάτως. Η αποζημίωση δεν πληρώνεται ποτέ στον οίκο τελετών. Συχνά, εξαρτάται από το αν έχουν πληρωθεί αρκετές εισφορές κατά την πάροδο των ετών. Με τη βοήθειά σας μπορούμε να την πάρουμε.

ΤΟ ÆTERNA ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…