ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υποστήριξη στο Πένθος

soutien psychologique | complexe funéraire Aeterna

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορεί να είναι ενδιαφέρον να διαβάζετε δημοσιεύσεις πάνω σε ό,τι μπορεί να γίνει πριν ή εν ώρα θανάτου. Ωστόσο, ενδείκνυται πάντα να συζητάτε τις σχετικές πληροφορίες με έναν Επαγγελματία Συντονιστή Τελετών (συχνά αναφερόμενο ως thanatologue στο Quebec) για να επικυρώσει ποιά είναι τα κατάλληλα βήματα σε μια δεδομένη κατάσταση. Το να δοθούν συμβουλές σε αυτή την τόσο έντονη στιγμή προϋποθέτει την κατανόηση της κατάστασης, κατάλληλη γνώση, και εκπαίδευση που μόνο λίγοι άνθρωποι έχουν.


Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον οδηγό «Τι κάνετε σε περίπτωση θανάτου;» δημοσιευμένο από την κυβέρνηση του Quebec. Προσεγγίζει αρκετά θέματα γύρω από τη διαχείριση θεμάτων που πρέπει να διευθετηθούν. Ωστόσο, καθώς αυτό το έγγραφο είναι πολύ γενικό, δεν αφορούν όλες οι πληροφορίες σε εσάς και συγκεκριμένα θέματα θα διευθετηθούν από εμάς.

ΠΕΝΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

«Πένθος, μια οδύνη που πρέπει να γίνει κατανοητή». Το πένθος είναι το φυσιολογικό συναίσθημα όταν χάνεις έναν αγαπημένο, ένα κενό που συνοδεύει την αποχώρηση κάποιου που ήταν στενά κοντά στην καρδιά σας. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να είναι μακρόχρονη, μπορεί να εκτείνεται από μερικούς μήνες μέχρι ακόμα και μερικά χρόνια. Όσο μεγαλύτερη είναι η στοργή για το πρόσωπο, τόσο εντονότερο μπορεί να είναι το πένθος. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι κάθε άνθρωπος αντιδρά με το δικό του τρόπο σε μια τέτοια επώδυνη εμπειρία και η ένταση των συναισθημάτων του δεν είναι απαραίτητα ίση με το βάθος του πόνου.

Είναι ιδιαίτερα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να εκφράζεται η οδύνη καθενός σε ποικίλες μορφές – το κλάμα είναι μια από αυτές, οι αποχαιρετιστήριες τελετές για να σημαδευτεί η αποχώρηση είναι μια άλλη. Όσο περισσότερα επιχειρεί κανείς για να υπεκφύγει ή να μειώσει τη σημασία του θανάτου ενός αγαπημένου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ζημιά στο μέλλον (κατάθλιψη, αλκοολισμός. κατάχρηση ναρκωτικών, αυτοκτονία κλπ).

Πηγές αντιμετώπισης πένθους – συμβουλευτείτε τον Οίκο Monbourquette