ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Thanks

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

We can’t thank you enough for easing some of the pain, by making all the details seem so effortless. You are a true professional with a kind approach. Thanks again for everything. It meant a lot to us. The M. … Continue reading

Ευχαριστώ

Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2013

Δε μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε αρκετά για την ανακούφιση ενός μέρους του πόνου, κάνοντας όλες τις λεπτομέρειες να φαίνονται τόσο εύκολες. Είστε πραγματικά επαγγελματίες με ευγενική προσέγγιση. Ευχαριστώ πάλι για όλα. Σήμαινε πολλά για εμάς. Οικογένεια Μ.

A true gem!

Τρίτη, 1 Ιούνιος 2010

We were referred to this Funeral Complex upon the passing of our Aunt Giannoula. We could not have asked for a more perfect place. This Funeral Home is airy, bright and really classy and easy to get to from all … Continue reading