ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαθήκες και Κληρονομιές

testaments et successions | complexe funéraire Aeterna

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ

Για να απαντήσουμε στις πολλές ερωτήσεις σας σχετικά με διαθήκες και κληρονομιές, σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε τις παρακάτω πηγές. Ο συντονιστής τελετών μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε μια συγκεκριμένη πηγή κατόπιν της αιτήσεώς σας, παρακαλούμε απλά ρωτήστε.


Κυβέρνηση του Quebec (υπηρεσίες για πολίτες)

Directeur de l’état civil (πιστοποιητικά γεννήσεως, γάμου και θανάτου)

Chambre des notaires (μόνο Γαλλικά)

Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα του Quebec (RRQ)

Νομικό Δίκτυο του Quebec