ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Urne biodégradable qui devient le monument vivant où l’on peut se rappeler l’être aimé / Organic urn that will become the representation and memory of your loved one.

Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 2017

Voici une nouvelle façon de faire de la commémoration à la suite d’un décès avec les cendres qui après quelques années deviennent un monument vivant en la mémoire de l’être aimé – regarder la VIDÉO en cliquant ici 

A new way to commemorate the life of a loved on after their passing, the urn will grow into a living, beautiful memory and last a life time.  Watch Video here

urne écologique biodégradable monument vivant